Przypominam o odnowieniu prolongaty tzw. „pokładnego” za osoby, które zmarły w 1998 roku, jak również wcześniejszych, jeśli jeszcze nie dokonano prolongaty na kolejne 20 lat zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku "O cmentarzach i chowaniu zmarłych".

Groby nie prolongowane czyli nie opłacone oraz nie mające w Księdze Cmentarnej wpisanych danych i adresu osoby opiekującej się grobem będą podlegać likwidacji! Przepisy prawne, zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz. U. 1959 Nr 11 poz. 62; Dz. U. 2000 Nr 23 poz. 295 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), pozwalają na likwidację nie opłaconych grobów po 20 latach od daty pochówku. Każde miejsce na cmentarzu, a więc także teren, gdzie znajduje się grobowiec nie jest własnością opiekujących się grobem i należy do Administracji Cmentarza.

Opłaty prolongacyjne przyjmowane są na pełen okres 20 lat w Biurze Parafialnym.