Parafia w Siedlimowie
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie

Msze święte niedzielne:

Siedlimowo

8.00, 12.00

Jeziora Wielkie

10.00

30. minut przed każdą Mszą okazja do spowiedzi

Kancelaria parafialna czynna:

zawsze po Mszy św. wieczornej

Kościół Siedlimowo
Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie
Kościół Jeziora Wielkie
Kościół Filialny pw. NMP Królowej Polski w Jeziorach Wielkich
Kościół Siedlimowo
Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie
Kościół Jeziora Wielkie
Kościół Filialny pw. NMP Królowej Polski w Jeziorach Wielkich

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła
Siedlimowo 7
88-324 JEZIORA WIELKIE

Proboszcz Ks. Jacek Pawlak
parafiasiedlimowo@interia.pl

konto: 33 8159 0003 2002 0014 3026 0001

tel. (52) 31-87-258

kom.  781-20-20-91

 

Drodzy Parafianie

Na poczatku rozpoczynajacego sie Nowego Roku 2023 pragnę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech Bog blogoslawi Wam i Waszym rodzinom.

Ks. Jacek Pawlak – Proboszcz

 

 

Drodzy Goscie i Parafianie,

Życzę Wam, aby Święta Bożego Narodzenia przyniosły Wam radość, pokój oraz wzajemną życzliwość, by stały się źródłem wzmacniania ducha. Życzę Wam wszystkim takiej wiary jaką miała Maryja, która nie rozumiejąc zaufała Słowu Bozemu i pozwoliła aby Bóg się Nią posłużył i dał ludziom szczęście – Jezusa Chrystusa. Dzielmy sie nim z innymi.

Kochani! Niechaj maleńki Jezus Wam błogosławi w każdym dniu Nowego Roku. Z całego serca życzę Wam spełnienia marzeń i wszystkiego co najlepsze! Szczęść Boze!

Ks. Jacek Pawlak – Proboszcz

 

 

 

CMENTARZ W SIEDLIMOWIE I JEZIORA WIELKIE

– INWENTARYZACJA I PRZEPISY PRAWNE

 

W związku z tym, iż w naszej parafii dokonaliśmy inwentaryzacji cmentarza parafialnego w Siedlimowie i Jeziorach Wielkich podajemy do wiadomości kilka ważnych przepisów Polskiego Kodeksu Prawa Cywilnego i Rozporządzenia Ministra infrastruktury dotyczących pochówków i zasad obowiązujących na naszych cmentarzach. Zauważa się w ostatnich latach nagminne łamanie tych zasad i przepisów, które jak podaje Ustawa „O cmentarzach i chowaniu zmarłych” z dnia 31 stycznia 1959 roku (Dz. U. z 2000 r., nr 23, poz. 295 z późn. zm.), jak również Regulamin Cmentarza Wyznaniowego Parafii Św. Michała Archanioła w Siedlimowie i Jeziorach Wielkich obowiązują nas wszystkich.

Co do zasady prawo do grobu/grobowca przysługuje osobie, która zawarła umowę z zarządcą cmentarza na pochówek w danym miejscu. Posiadanie prawa do grobu wiąże się także z opłatami administracyjnymi na jego utrzymanie. Każdy grób musi w księdze cmentarnej posiadać wpisanego opiekuna prawnego grobu, który za zgodą wszystkich uprawnionych i po dokonaniu opłat staje się dysponentem grobu. To do niego od tej pory należy załatwianie wszystkich spraw związanych z grobem. W myśl ustawy groby bez opiekuna prawnego są własnością cmentarza, którego zarządca decyduje o jego likwidacji. Proszę zatem wszystkich parafian o uregulowanie tej sprawy i zgłoszenie w biurze parafialnym oraz dokonanie wpisu w księdze cmentarnej. Dotyczy to również osób, które zarezerwowały miejsce dla siebie.

Zauważa się nagminne łamanie przepisów dotyczących wymiarów grobów, ścieżek pomiędzy grobami i przede wszystkim bezprawne nadużycia w układaniu kostki brukowej wokół grobów oraz stawianie nielegalnie ławek przy grobach. Wymiary grobów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w § 10. Dalej podaje § 11 w punkcie 5: „Dopuszcza się tworzenie zbiorowych grobów ziemnych lub murowanych, których minimalna długość dla grobów ziemnych wynosi 2,0 m, dla grobów murowanych – 2,2 m, a szerokość jest wielokrotnością szerokości określonych w ust. 3 i 4. Czyli nie więcej niż 180 cm.

Rozporządzenia to w §  13 podaje:

  1. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5 m.

  2. Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą zarządcy cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych.

Rozporządzenia Ministra infrastruktury w § 14 stanowi również, że “na grobach można budować i utrzymywać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

Tak wiec jako prawny administrator parafia jest zobowiązana przypomnieć i podąć do wiadomości wszystkim przepis prawny: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze,  groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków,  Dz.U. 2008 nr 48 poz. 284, § 10, § 11, §  13 i § 14.

Zauważa się nielegalne budowanie nagrobków bez pozwolenia. Dotyczy to również już upomnianych właścicieli zakładów kamieniarskich z naszej okolicy, którzy nie respektują prawa państwowego obowiązującego również na naszych cmentarzach parafialnych. Na stronie internetowej parafii zamieszczony jest od lat Regulamin Cmentarza i podane są tam wielkości, które musza być zachowane. Szanujmy siebie nawzajem i starajmy się respektować prawo państwowe, które obowiązuje nas wszystkich. Art. 18 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 912) zaznacza wyraźnie, ze naruszenie przepisów o chowaniu zmarłych jest wykroczeniem, za które można zostać ukaranym grzywną do 5 tys. złotych lub karą aresztu.

Przygotowanie do Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Od 1 grudnia 2019 rozpoczynamy nasze przygotowanie do Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej Archidiecezji i Parafii. W ramach naszego przygotowania pragniemy jako Parafia – od 1 grudnia 2019 aż do dnia nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiej Pani w naszej Parafii to jest do 13/14 MAJA 2021 roku -CODZIENNIE odmawiać w tej intencji RÓŻANIEC ŚWIĘTY.

ZAPRASZAMY DO CZYNNEGO UDZIAŁU!

Przypominamy o odnowieniu prolongaty tzw. „pokładnego” za osoby, które zmarły w 2000 roku, jak również wcześniejszych latach, jeśli jeszcze nie dokonano prolongaty na kolejne 20 lat zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku “O cmentarzach i chowaniu zmarłych”.  Więcej w zakładce CMENTARZ – “Prolongaty