Parafia w Siedlimowie
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie

Msze święte niedzielne:

Siedlimowo

8.00, 12.00

Jeziora Wielkie

10.00

30. minut przed każdą Mszą okazja do spowiedzi

Kancelaria parafialna czynna:

zawsze po Mszy św. wieczornej

Kościół Siedlimowo
Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie
Kościół Jeziora Wielkie
Kościół Filialny pw. NMP Królowej Polski w Jeziorach Wielkich
Kościół Siedlimowo
Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie
Kościół Jeziora Wielkie
Kościół Filialny pw. NMP Królowej Polski w Jeziorach Wielkich

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła
Siedlimowo 7
88-324 JEZIORA WIELKIE

Proboszcz Ks. Jacek Pawlak
parafiasiedlimowo@interia.pl

konto: 33 8159 0003 2002 0014 3026 0001

tel. (52) 31-87-258

kom.  781-20-20-91

 

Plan rekolekcji maryjnych przed nawiedzeniem obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

8 września – 11 września 2022

z Ks. Marcinem Modrzyńskim

 

 

REKOLEKCJE MARYJNE

8.09.2022 CZWARTEK

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

16.00 Jeziora Wielkie – Msza święta z nauką rekolekcyjną

18.00 Siedlimowo – Msza święta z nauką rekolekcyjną

09.09.2022 PIĄTEK

17.00 Siedlimowo – Msza święta z nauką rekolekcyjną

10.09.2022 SOBOTA

17.00 Jeziora Wielkie – Msza święta z nauką rekolekcyjną

11.09.2022 NIEDZIELA
10.00 Jeziora Wielkie – Msza święta z nauką rekolekcyjną

12.00 Siedlimowo – Msza święta z nauką rekolekcyjną

REKOLEKCJE SZKOLNE

9 września – I dzień rekolekcji szkolnych Szkoły Podstawowej.

godz. 9.15 – klasy  od I do IV
godz. 10.30 – klasy od V do VIII

12 września – II dzień rekolekcji szkolnych Szkoły Podstawowej.

 12.00 – Msza święta dla dzieci i młodzieży

 

PLAN NAWIEDZENIA

 

NIEDZIELA 11.09.2022

 16.45 – Maryjne nabożeństwo oczekiwania (kościół Siedlimowo)

17.15 – Uroczysta procesja na miejsce przybycia Obrazu

18.00 – Nabożeństwo powitania i Msza święta pod przewodnictwem  ks. Bpa w intencji powołań kapłańskich i zakonnych
19.30 –
Czuwanie modlitewne
20.30 –
Różaniec – tajemnice radosne
21.00 –
Apel Jasnogórski i Modlitwa za zmarłych
22.00 –
Msza święta Pasterka w intencji nowych powołań
23.00 – 7.00  –
Czuwanie modlitewne mieszkańców Parafii

23.00–00.00 – Parafianie z Siedlimowa

00.00–01.00 – Parafianie z Nożyczyna

01.00–02.00 –Parafianie z Woli Kożuszkowej

02.00–03.00 – Parafianie z Lenartowa

03.00–04.00 – Parafianie z Berlinka

04.00–05.00 – Parafianie z Kuśnierza

05.00–06.00 – Parafianie z Jezior Wielkich

06.00–07.00 – Parafianie z Siedlimowa

PONIEDZIAŁEK 12.09.2022

Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi

 07.00 – Godzinki ku czci NMP
08.30 –
Msza święta za chorych i w podeszłym wieku

Pożegnanie (Siedlimowo)

09.45 – Przewiezienie Obrazu NMP do kościoła w Jeziorach Wielkich
10.00 – Przywitanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na placu przed kościołem w Jezior Wielkich  – procesja do kościoła
12.00 –
Msza święta z udziałem dzieci i młodzieży
13.00 – 16.00 –
Czuwanie modlitewne
16.00 –
Msza święta na zakończenie Nawiedzenia
17.00 –
Nabożeństwo pożegnania Obrazu

Z głębokim żalem zawiadamiamy że zmarła mama naszego Księdza Proboszcza Jacka – Genowefa Pawlak. Jemu i całej rodzinie pogrążonej w żałobie składamy wyrazy współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek o godzinie 11:00 w kościeke Błogosławionego Michała Kozala w Janikowie.

Prosimy o modlitwę. Dobry Jezu a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie…

 

CMENTARZ W SIEDLIMOWIE I JEZIORA WIELKIE

– INWENTARYZACJA I PRZEPISY PRAWNE

 

W związku z tym, iż w naszej parafii dokonaliśmy inwentaryzacji cmentarza parafialnego w Siedlimowie i Jeziorach Wielkich podajemy do wiadomości kilka ważnych przepisów Polskiego Kodeksu Prawa Cywilnego i Rozporządzenia Ministra infrastruktury dotyczących pochówków i zasad obowiązujących na naszych cmentarzach. Zauważa się w ostatnich latach nagminne łamanie tych zasad i przepisów, które jak podaje Ustawa „O cmentarzach i chowaniu zmarłych” z dnia 31 stycznia 1959 roku (Dz. U. z 2000 r., nr 23, poz. 295 z późn. zm.), jak również Regulamin Cmentarza Wyznaniowego Parafii Św. Michała Archanioła w Siedlimowie i Jeziorach Wielkich obowiązują nas wszystkich.

Co do zasady prawo do grobu/grobowca przysługuje osobie, która zawarła umowę z zarządcą cmentarza na pochówek w danym miejscu. Posiadanie prawa do grobu wiąże się także z opłatami administracyjnymi na jego utrzymanie. Każdy grób musi w księdze cmentarnej posiadać wpisanego opiekuna prawnego grobu, który za zgodą wszystkich uprawnionych i po dokonaniu opłat staje się dysponentem grobu. To do niego od tej pory należy załatwianie wszystkich spraw związanych z grobem. W myśl ustawy groby bez opiekuna prawnego są własnością cmentarza, którego zarządca decyduje o jego likwidacji. Proszę zatem wszystkich parafian o uregulowanie tej sprawy i zgłoszenie w biurze parafialnym oraz dokonanie wpisu w księdze cmentarnej. Dotyczy to również osób, które zarezerwowały miejsce dla siebie.

Zauważa się nagminne łamanie przepisów dotyczących wymiarów grobów, ścieżek pomiędzy grobami i przede wszystkim bezprawne nadużycia w układaniu kostki brukowej wokół grobów oraz stawianie nielegalnie ławek przy grobach. Wymiary grobów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w § 10. Dalej podaje § 11 w punkcie 5: „Dopuszcza się tworzenie zbiorowych grobów ziemnych lub murowanych, których minimalna długość dla grobów ziemnych wynosi 2,0 m, dla grobów murowanych – 2,2 m, a szerokość jest wielokrotnością szerokości określonych w ust. 3 i 4. Czyli nie więcej niż 180 cm.

Rozporządzenia to w §  13 podaje:

  1. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5 m.

  2. Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą zarządcy cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych.

Rozporządzenia Ministra infrastruktury w § 14 stanowi również, że “na grobach można budować i utrzymywać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

Tak wiec jako prawny administrator parafia jest zobowiązana przypomnieć i podąć do wiadomości wszystkim przepis prawny: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze,  groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków,  Dz.U. 2008 nr 48 poz. 284, § 10, § 11, §  13 i § 14.

Zauważa się nielegalne budowanie nagrobków bez pozwolenia. Dotyczy to również już upomnianych właścicieli zakładów kamieniarskich z naszej okolicy, którzy nie respektują prawa państwowego obowiązującego również na naszych cmentarzach parafialnych. Na stronie internetowej parafii zamieszczony jest od lat Regulamin Cmentarza i podane są tam wielkości, które musza być zachowane. Szanujmy siebie nawzajem i starajmy się respektować prawo państwowe, które obowiązuje nas wszystkich. Art. 18 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 912) zaznacza wyraźnie, ze naruszenie przepisów o chowaniu zmarłych jest wykroczeniem, za które można zostać ukaranym grzywną do 5 tys. złotych lub karą aresztu.

Przygotowanie do Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Od 1 grudnia 2019 rozpoczynamy nasze przygotowanie do Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej Archidiecezji i Parafii. W ramach naszego przygotowania pragniemy jako Parafia – od 1 grudnia 2019 aż do dnia nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiej Pani w naszej Parafii to jest do 13/14 MAJA 2021 roku -CODZIENNIE odmawiać w tej intencji RÓŻANIEC ŚWIĘTY.

ZAPRASZAMY DO CZYNNEGO UDZIAŁU!

Przypominamy o odnowieniu prolongaty tzw. „pokładnego” za osoby, które zmarły w 2000 roku, jak również wcześniejszych latach, jeśli jeszcze nie dokonano prolongaty na kolejne 20 lat zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku “O cmentarzach i chowaniu zmarłych”.  Więcej w zakładce CMENTARZ – “Prolongaty