Parafia w Siedlimowie
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie

Msze święte niedzielne:

Siedlimowo

8.00, 12.00

Jeziora Wielkie

10.00

30. minut przed każdą Mszą okazja do spowiedzi

Kancelaria parafialna czynna:

zawsze po Mszy św. wieczornej

Kościół Siedlimowo
Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie
Kościół Jeziora Wielkie
Kościół Filialny pw. NMP Królowej Polski w Jeziorach Wielkich
Kościół Siedlimowo
Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie
Kościół Jeziora Wielkie
Kościół Filialny pw. NMP Królowej Polski w Jeziorach Wielkich

Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu pogrzebu:

1. Akt zgonu
2. Karta zgonu od lekarza
3. Jeśli zmarły/a mieszkał/a w innej parafii – zaświadczenie od miejscowego księdza proboszcza o postawie wiary zmarłej osoby. 4. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

Kolejność załatwiania spraw związanych z pogrzebem :

1. Zgłosić się do parafii by ustalić dzień i godzinę pogrzebu.
2. Skontaktować się z firmą pogrzebową.
3. W międzyczasie odebrać od lekarza kartę zgonu i uzupełnić ją w USC (otrzymujemy akt zgonu).
4. Będąc w posiadaniu karty zgonu i aktu zgonu zgłosić się do kancelarii parafialnej.
5. Jeżeli osoba zmarła nie była z naszej parafii, należy dostarczyć zgodę na pogrzeb katolicki z parafii, do której należała osoba zmarła.
6. Jeśli rodzina nie posiada miejsca na cmentarzu, wówczas zostanie ono wyznaczone przez administratora parafii i rodzinę.
7. Po wypełnieniu wszelkich formalności w parafii, należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym, ustalając z nim sprawy związane bezpośrednio z pochówkiem na cmentarzu.
8. Dalsze szczegóły co do przebiegu uroczystości pogrzebowej ustalamy z księdzem podczas wizyty w kancelarii.