Parafia w Siedlimowie
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie

Msze święte niedzielne:

Siedlimowo

8.00, 12.00

Jeziora Wielkie

10.00

30. minut przed każdą Mszą okazja do spowiedzi

Kancelaria parafialna czynna:

zawsze po Mszy św. wieczornej

Kościół Siedlimowo
Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie
Kościół Jeziora Wielkie
Kościół Filialny pw. NMP Królowej Polski w Jeziorach Wielkich
Kościół Siedlimowo
Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie
Kościół Jeziora Wielkie
Kościół Filialny pw. NMP Królowej Polski w Jeziorach Wielkich

Misje Święte w naszej Parafii-  5-9.05.2019

„Jeśli tylko wierzysz. Z Bogiem wszystko jest możliwe.”

 

Po cą są Misje Święte i czym się różnią od zwykłych rekolekcji?

Misje święte są szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji. W parafii przeprowadza się je zazwyczaj co dziesięć lat. W naszej parafii ostatni raz takie Misje Święte były w 1996 roku. To bardzo odległy czas, dlatego to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu.
 
To czas myślenia i refleksji, a niejednokrotnie rozrachunku z własnym sumieniem w obliczu prawdy o miłosierdziu Boga względem człowieka, względem mnie samego. To wreszcie czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu.

Misje to czas uświadomienia sobie, że jesteśmy kochani przez Boga, że On w swej niezmierzonej miłości posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który na Krzyżu oddał swoje życie za każdego z nas, i że Jezus zmartwychwstał, abyśmy na mogli na wieki z Nim przebywać w Jego królestwie.

Misje to czas odkrywania, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych przez swą ofiarę Krzyża, dał umocnienie pochodzące od Ducha Świętego, który udziela nam potrzebnych łask i darów.

Misje to czas rodzenia się wdzięczności i tęsknoty za dobrym Bogiem, zwłaszcza w obliczu uświadomienia sobie swojej grzeszności i małości. To czas nawrócenia czyli do powrotu do Boga, zarówno tych osób, które uważają się za gorliwych chrześcijan, jak i tych, którzy prowadzą życie z dala od  Boga. Jest to więc czas uznania swoich win i wyznania grzechów, ale przede wszystkim czas powtórzenia za św. Pawłem i przyjęcia za swoje zdania, że Jezus jest Panem. To czas wyboru Boga jako swojego Pana i Zbawiciela, oddania Mu swojego życia, pójścia za Nim.

Misje to czas modlitwy i sakramentów świętych: zwłaszcza pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Właśnie we wspólnocie Kościoła Pan Bóg daje nam dobre środowisko dla wzrostu wiary. Dlatego możemy razem dziękować Mu za otrzymane dary i doświadczenia, te dobre i te trudne, przepraszać Go za wszelkie przewinienia i wstawiać się za sobą nawzajem, możemy prosić o Jego obecność w naszym życiu, o prowadzenie, o wszelkie potrzebne łaski dla nas samych i dla współbraci.

Misje to nie tylko czas wzrastania w wierze praktykujących wiernych, to przede wszystkim czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga, dla tych, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary,którzy wprost nie uważają się już za członków Kościoła, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na środowisko, w którym żyją i pracują, którzy pragną nawrócenia, ale brak im sił, aby zaufać Bożemu miłosierdziu. To czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca także wśród ludzi i być może pragną wspólnie podjąć wysiłek trwania we wspólnocie.

Misje to czas dawania świadectwa. Księża, misjonarze, osoby świeckie prowadzące nauki, rozważania i modlitwy misyjne to ludzie doświadczeni w wierze, ludzie, którzy doznali miłości Boga często w skrajnie trudnych sytuacjach życiowych. Pragną oni teraz zaświadczyć o tym, czego Bóg dokonał w ich życiu, jak prowadził ich do wolności w podejmowaniu decyzji, jak wyzwalał z różnych uzależnień , jak leczył choroby duszy i ciała. I jak nadal to wszystko czyni. Opowiedzą o wierze, nadziei i miłości, płynących z raz podjętej i wciąż ponawianej decyzji, że Jezus jest Panem ich życia i ich jedynym Zbawicielem.

Misje to szansa odnowy Twojego życia!

Jeśli szukasz miłości i akceptacji, Bóg ci je da.

Jeśli tkwisz w samotności, lęku i rozpaczy, Bóg Cię uleczy.

Jeśli szukasz sensu życia, Bóg ci go wskaże.

Zaufaj Mu!

Przyjdź, rozpoznaj Boga – On jest…

 

MISJE ŚWIĘTE W NASZEJ PARAFII prowadzi Ojciec Rekolekcjonista Ks. Marcin Piotrowski.

Niedziela 5.05. Eucharystia –  źródłem obfitego życia.

Wprowadzenie w Misje – Nauka na każdej Mszy świętej.

Podczas mszy świętej i godzinie 12.00 w Siedlimowie modlili się z nami członkowie Zespołu Folklorystycznego „JEZIORANIE”. Dziękujemy za piękny śpiew podczas Mszy Misyjnej i wspólną modlitwę.

15.00 Poświęcenie krzyża i modlitwa w intencji misji – Wola Kożuszkowa

17.00 Jeziora Wielkie – nabożeństwo majowe z Apelem Jasnogórskim

18.30 Siedlimowo – nabożeństwo majowe z Apelem Jasnogórskim

Poniedziałek 6.05.  Chrzest  – obmyci w czystym źródle.

10.00 Spotkanie dzieci klas 1-4 szkoły Podstawowej – Jeziora Wielkie w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji

11.00 Spotkanie dzieci klas 5-8 szkoły Podstawowej – Jeziora Wielkie w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji

16.30 Siedlimowo – nabożeństwo majowe

17.00 Siedlimowo – Msza św. z nauką i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych [ przynosimy świece].

18.00 Jeziora Wielkie – nabożeństwo majowe

18.30 Jeziora Wielkie – Msza św. z nauką i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych [przynosimy świece].

Wtorek 7.05.   Miłość – źródłem doskonałego małżeństwa.

10.00 Spotkanie dzieci klas 1-4 szkoły Podstawowej – Jeziora Wielkie w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji

11.00 Spotkanie dzieci klas 5-8 szkoły Podstawowej – Jeziora Wielkie w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji

16.30 Jeziora Wielkie – nabożeństwo majowe

17.00 Jeziora Wielkie – Msza św. z nauką  – odnowienie przysięgi małżeńskiej

18.00 Siedlimowo – nabożeństwo majowe

18.30 Siedlimowo – Msza św. z nauką i odnowieniem przysięgi małżeńskiej

 

Środa 8.05. Dzień przebłagania; Spowiedź – źródłem miłosierdzia.

10.00 Odwiedziny chorych parafii z sakramentem uzdrowienia

16.30 Siedlimowo- spowiedź święta i nabożeństwo majowe

17.00 Siedlimowo – Msza św. z nauką

18.00 Jeziora Wielkie – spowiedź święta i nabożeństwo majowe

18.30 Jeziora Wielkie  – Msza św. z nauką

20.00 Spotkanie bierzmowanych i kandydatów – Siedlimowo – Kościół parafialny

Czwartek 9.05. Dzień Wspólnoty;  Parafia – źródło obecności Boga.

11.00 Spotkanie wspólnoty Żywego Różańca – Siedlimowo; przy plebanii

16.30 Jeziora Wielkie – nabożeństwo majowe

17.00 Jeziora Wielkie – Msza św. i poświęcenie krzyża – zakończenie misji

18.00 Siedlimowo – nabożeństwo majowe

18.30 Siedlimowo – Msza św. i poświęcenie krzyża – zakończenie misji