Parafia w Siedlimowie
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie

Msze święte niedzielne:

Siedlimowo

8.00, 12.00

Jeziora Wielkie

10.00

30. minut przed każdą Mszą okazja do spowiedzi

Kancelaria parafialna czynna:

zawsze po Mszy św. wieczornej

Kościół Siedlimowo
Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie
Kościół Jeziora Wielkie
Kościół Filialny pw. NMP Królowej Polski w Jeziorach Wielkich
Kościół Siedlimowo
Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie
Kościół Jeziora Wielkie
Kościół Filialny pw. NMP Królowej Polski w Jeziorach Wielkich

20 marca – św. Herbert z Cumberland

Urodził się w Wormacji w 970 roku. Do dziś nie znamy dnia ani miesiąca jego urodzenia. Pochodził z arystokratycznego rodu Rothenburger Grafenhause. Jego ojcem był hrabia Hugo von Worms, matka nazywała się Tiedwidis. Jej grób znajduje się najprawdopodobniej w Krenzau w kościele pod wezwaniem św. Herberta. Herbert miał czterech braci: Gezemana, Luitfridusa, Reinmarusa i Henryka. Dziadkowie ze strony ojca nosili imiona Regimbaldus i Imma.

Imię Herbert ma pochodzenie germańskie i składa się z dwóch członów: Heer – wojsko, armia, rycerstwo i bert, (beracht) – jasny błyszczący, znakomity, sławny. W domu święty posługiwał się językiem starowysokogermańskim, ewentualnie środkowoniemiecką odmianą gwarową.

Pragnieniem Herberta było, aby Bóg nie rozłączał go ze św. Kutbertem. Dlatego też, jak to pięknie opisał św. Beda, jak przez całe życie łączyła obu mężów Bożych przyjaźń, tak i śmierć połączyła ich razem. Obaj zmarli 20 marca 687 roku. Relikwie Herberta przechowywano ze czcią na wyspie Farne, którą potem nazwano Wyspą św. Kutberta.

zobacz film: